Curs AEQT/AEST Inicial Bàsic

Normes bàsiques SSMA.
Risc químic.
Equips de protecció individual (EPI) per a riscos associats a la Indústria Petroquímica.
Permisos de treball i bloquejos.
Espais confinats.
- Agents físics i ambients tèrmics.
- Pràctiques contra incendis, equips respiratoris i espais confinats (realitzades en les Instal·lacions del Parc Químic Nord).
Informació Facilitada: Manual amb els continguts que es tracten en el curs.

Logo brand

.   .