Curs AEQT/AEST Bàsic (Refresc)

- Normes bàsiques SSMA.
- Risc químic i equips de protecció individual (EPI's) per a riscos asssociats a la indústria Petroquímica.
- Permisos de treball.
- Espais confinats.
- Pràctiques contra incendis, equips respiratoris i espais confinats.
Documentació facilitada: manual amb els continguts del curs.

Logo brand

.   .