sp|activa col·labora amb la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia de Covid-19

sp|activa col·labora amb la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia de Covid-19
Altres
Servei telefònic de consulta específic sobre la malaltia Covid-19
Degut a l’evolució de la pandèmia de Covid-19, el 061, malgrat l’increment de recursos realitzat, està sotmès a una sobresaturació de trucades i, en ocasions, no pot respondre amb la rapidesa que seria convenient.
Per això, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat als serveis de prevenció de riscos laborals que vulguin col·laborar, que estableixin un servei telefònic de consulta específic sobre la malaltia COVID-19 per als treballadors de les seves empreses clients.
Des de sp|activa, fidels als nostres valors empresarials d’implicació i responsabilitat amb els nostres clients i amb la societat en general, hem comunicat a la Generalitat de Catalunya la nostra voluntat de cooperació amb aquest servei. Per tant, per consultes referents a la seva salut sobre la forma d’actuació enfront del nou coronavirus, sp|activa es posa a la seva disposició a través del número de telèfon: 935 665 202 
a partir de dilluns 6 d’abril, de dilluns a divendres de 8h a 20h.
 
Cal tenir en compte però, que aquest servei no pretén substituir el que ja es presta a través del 061, sinó que la nostra missió és donar suport dirigit als treballadors de les empreses clients pel que fa a l’actuació enfront del nou coronavirus, seguint les indicacions que vagin sent actualitzades per part de l’autoritat sanitària.

Logo brand

.   .