Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- Motius per gestionar les substàncies perilloses -

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- Motius per gestionar les substàncies perilloses -
Altres
El motiu empresarial per gestionar les substàncies perilloses
Hi ha un motiu empresarial evident per invertir en seguretat i salut laboral: les empreses compromeses amb la creació d'una cultura de prevenció a través d'un lideratge sòlid i la provisió de recursos adequats, recullen els seus fruits a llarg termini.
La mala gestió de les substàncies perilloses en el lloc de treball no només posa als treballadors en un risc innecessari, sinó que també genera costos directes considerables per a les empreses i els sistemes de salut. Per exemple, es calcula que l'exposició als carcinògens en el lloc de treball costa cada any a Europa uns 2.400 milions EUR. Les reclamacions d'indemnització dels treballadors la salut s'ha vist afectada de manera negativa per l'exposició a substàncies perilloses en el treball també poden generar centenars de milers d'euros per reclamació.
En invertir en seguretat i salut laboral, aquests costos s'eviten i les empreses també es beneficien de:
una major productivitat i motivació entre els treballadors;
una reducció de les baixes i els costos associats amb la mala salut del treballador; menor rotació del personal.
Això, al seu torn, fa que les empreses siguin més competitives i pròsperes, objectiu que totes elles comparteixen.

Logo brand

.   .