Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- La importància de gestionar -

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- La importància de gestionar -
Altres
Per què és tan important gestionar substàncies perilloses en el treball?
Un nombre inacceptable de treballadors està exposat a substàncies perilloses en el treball a tot Europa.
Les substàncies perilloses causen un percentatge important de malalties laborals, que tenen un impacte negatiu en la qualitat de vida i la capacitat de treball dels treballadors i que, en alguns casos, poden ser mortals. Això, juntament amb els accidents laborals causats per substàncies perilloses, representa un cost significatiu per a les empreses.
Tot i això, hi ha una manca general de coneixement sobre la naturalesa i abundància de les substàncies perilloses en el treball i dels riscos que plantegen i, durant els darrers anys, s'ha progressat poc en la reducció de l'exposició dels treballadors a les mateixes. Segons l'Enquesta europea sobre les condicions de treball, el percentatge de treballadors que diuen estar exposats a substàncies químiques durant almenys un quart de la seva jornada laboral no ha variat des de l'any 2000, romanent al voltant del 17%.
L'exposició a substàncies perilloses en el lloc de treball ha d'eliminar o, almenys, gestionar-se de manera eficaç per tal de garantir la seguretat i la salut dels treballadors i l'èxit econòmic de les empreses i la societat.
En aquest punt, és on sp|activa adopta un paper important, assessorant a l'empresari sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a realitzar i de la formació necessària.

Logo brand

.   .