Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- Els implicats -

Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball -2018- Els implicats -
Altres
Presència de substàncies perilloses en el treball
Qui ha de participar en la promoció de la vida laboral sostenible?
Per a una gestió eficaç de la seguretat i la salut en el treball, totes les persones (empresaris, directius i treballadors) han d'implicar. Això és especialment important quan es tracta de substàncies perilloses, ja que descuidar els riscos tindrà conseqüències directes serioses per a la salut del treballador i la supervivència de la seva empresa.
Els empresaris tenen l'obligació legal de dur a terme avaluacions de riscos per identificar els perills potencials associats amb substàncies perilloses. Hauran de garantir que els riscos es gestionin en funció d'una jerarquia de mesures de prevenció.
Els directius hauran motivar els treballadors a involucrar. Hauran assegurar-se que els treballadors rebin formació periòdica i recursos fàcils d'utilitzar.
Els treballadors hauran de comprendre els riscos potencials, estar ben informats sobre qualsevol mesura preventiva, sentir-se còmodes expressant les seves inquietuds i animar-se a participar activament en la recerca de solucions.
Establir una cultura de prevenció és clau. A través d'un fort lideratge i compromís amb la seguretat i salut en el treball, els empresaris i directius poden crear un ambient de treball que encoratgi a tots a prendre seriosament la seguretat i la salut, i cooperar per identificar i abordar els riscos.

Logo brand

.   .