Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball [ATEX]

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball [ATEX]
Altres
Atmosferes explosives
Algunes substàncies perilloses, sense ser explosives, poden arribar a produir una explosió, segons la seva barreja amb l'aire i amb les conseqüències d'un front elevadíssim de pressió i temperatura molt elevada, i aquests efectes són els efectes que ha de evitar que es produeixin.
El risc d'existència d'una atmosfera explosiva (ATEX) es fa present en barrejar amb l'aire les substàncies inflamables o combustibles (considerades com a perilloses o no), ja sigui en forma de gasos, vapors, boires o pols, es dóna en els més diversos i variats processos, afectant múltiples activitats relacionades amb la indústria (química, farmacèutica, petroquímica, del plàstic, tèxtil, siderúrgica, alimentació, fusteria, etc.).
S'han de tenir en compte tots els casos en què en l'empresa es donin les condicions indicades anteriorment, ja sigui per les matèries primeres, matèries auxiliars, productes intermedis, productes acabats i matèries residuals dels processos de treball quotidians i, fins i tot, substàncies generades com conseqüència d'algun tipus de disfunció, funcionament anormal, emmagatzematges perllongats, reaccions de descomposició, etc.
Cal:
Que es realitzi la classificació en zones de les àrees de risc,
S'han de definir les característiques específiques que han de complir els equips instal·lats o introduïts en les zones classificades i
l'obligatorietat de recollir tots els aspectes preventius que s'hagin desenvolupat en l'empresa en un Document de protecció contra explosions.
Per legislació, a més dels reglaments de seguretat industrial, hi ha el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.

Logo brand

.   .