Setmana Europea de la Seguretat i Salut en el Treball

Setmana Europea de la Seguretat i Salut en el Treball
Altres
Treballs segurs i saludables a l'era digital
Les activitats que impliquen mitjans digitals han anat augmentant i actualment estan relacionades amb una gran quantitat de llocs de treball. Moltes de les activitats laborals actuals són inconcebibles sense les eines digitals, per la qual cosa sí o sí, formen part íntegra del nostre entorn laboral i extralaboral també.
Els mitjans digitals tenen un gran potencial per millorar la seguretat i la salut de les persones que hi treballen. La seva intervenció ajuda a fer que tasques repetitives s'automatitzin, que la tensió física es redueixi i aporti millores en l'ergonomia. Quan s'apliquen a nivell de robòtica i o en la intel·ligència artificial (IA) poden ajudar les persones treballadores en entorns de treball d'alt risc.
A l'entorn de la Unió Europea hi ha l'objectiu posat el 2030 per consolidar la transformació digital a la gran majoria d'empreses.
Però no és novetat anomenar que aquestes tecnologies també poden comportar tensió física i trastorns del sistema musculoesquelètic si s'utilitzen durant períodes prolongats o en condicions inadequades, així com situacions de més estrès, aïllament social o problemes psicosocials.
La seguretat i la salut han de considerar totes les condicions de treball i, per descomptat, les condicions que deriven de la convivència laboral amb els mitjans digitals, incloent-hi la necessitat d'adaptació als canvis ràpids que aquestes tecnologies experimenten.
Els entorns laborals lligats a mitjans fixos tenen la possibilitat i responsabilitat de ser controlats per l'empresari/ària, però les tecnologies actuals permeten que determinades activitats laborals es puguin exercir en entorns físics no tan controlables per l'empresa (treball a distància), cosa que comporta fins i tot la necessitat d'ajustaments en els aspectes legals que les regulen i de l'acció preventiva que s'hagi de dur a terme.
Cal considerar noves eines que siguin útils per als nous riscos derivats de la digitalització i no menystenir-los, de manera que la transformació digital no ha de menyscabar la seguretat i la salut de la seva plantilla.
Trobareu més informació al lloc web d'aquesta campanya a: https://healthy-workplaces.eu/ca

Logo brand

.   .