SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS EN ALÇADA

Personal que realitza treballs en alçada
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Contingut del curs
1. Normativa RD 2177/ 2004
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Sistemes d'ancoratge i subjecció
4. Cordes i connectors
5. Normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i seguretat
6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball:
- Escales manuals
- Torres d'accés i torres de treball mòbil
- Plataformes suspeses de nivell variable
- Plataformes de treball sobre pal
- Escales fixes
- Treballs en cobertes i sostres
7. Procediment de treball
8. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.
9. Tècniques segures de manipulació de càrregues en altura.PRACTICA

1.- Inspecció inicial d’EPI''s i col·locació
2.- Revisió del pla/procediment de treball
3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat
4.- Simulació situacions de risc
5.- Punts d’ancoratge
6.- Tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.
7.- Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada
A qui es dirigeix
Personal que realitza treballs en alçada
Sessions

Sesión 1

Inici
31-07-2024
Horari
10:00 - 12:00
Ubicació
Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Sesión 2

Inici
31-07-2024
Horari
12:00 - 03:00
Ubicació
Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Sesión 3

Inici
31-07-2024
Horari
04:00 - 07:00
Ubicació
Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .