SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS EN ALÇADA

Modalitat:
Durada:
8 h
Temàtica:
Lloc:
BARCELONA
inscriure'm

Contingut del curs

1. Normativa RD 2177/ 2004
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Sistemes d'ancoratge i subjecció
4. Cordes i connectors
5. Normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i seguretat
6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball:
- Escales manuals
- Torres d'accés i torres de treball mòbil
- Plataformes suspeses de nivell variable
- Plataformes de treball sobre pal
- Escales fixes
- Treballs en cobertes i sostres
7. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.
8. Tècniques segures de manipulació de càrregues en altura.

PRACTICA

1.- Inspecció i inicial d’Epis i col·locació
2.- Revisió del pla de treball
3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat
4.- Simulació situacions de risc
5.- Punts d’ancoratge
6.- Tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.
7.- Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada

Sessions

Inici: 7 de novembre 2022
Horari: 08:00 - 14:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA
Inici: 7 de novembre 2022
Horari: 15:00 - 17:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres