SEGURETAT EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

Personal que treballa en espais confinats
Durada
6 h
Modalitat
Lloc
Contingut del curs
1. Normativa aplicable.
2. Definició d'espai confinat i característiques.
3. Tipus d'espais confinats i motius d'accés.
4. Recurs Presencial Preventiu.
5. Normes específiques de seguretat per a treballs d'especial perillositat.
6. Riscos generals i específics.
7. Avaluació de riscos dels espais confinats.
8. Mesures preventives per al control de treballs en atmosferes perilloses.
9. Aïllaments d'espaisconfinats davant riscos diversos.
10. Ventilació.
11. Causes freqüents d'accident. Procediment de rescat.
12. Procediment de treballPRÀCTICA

1. Utilització dels equips de protecció individual.
2. Maniobres i tècniques d'entrada i sortida.
3. Detectors de gasos.
4. Simulació d'actuacions.
5. Equips bàsics de rescat.
6. Revisió pla/procediment de treball.
A qui es dirigeix
Personal que treballa en espais confinats
Sessions

Sesión 1

Inici
11-10-2024
Horari
10:30 - 01:30
Ubicació
Crta. Santa Coloma, nº 11, 17003, GIRONA

Sesión 2

Inici
11-10-2024
Horari
01:30 - 04:30
Ubicació
Crta. Santa Coloma, nº 11, 17003, GIRONA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .