SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

Modalitat:
Durada:
8 h
Temàtica:
Lloc:
TARRAGONA
inscriure'm

Contingut del curs

SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

1. Normativa de referència. Drets i obligacions.
2. Definició de l’equip i els treballs. Classificació.
3. Identificació de riscos i mesures preventives:
- Accessos.
- Normes de circulació
- Distàncies de seguretat, xocs, atrapaments i traumatismes
- Principis generals de càrrega, operacions de càrrega, descàrrega i transport.
- Pèrdua d’estabilitat de l’equip i/o la càrrega
- Elements de protecció i senyalització
- Actuació en cas de bolcada
- Afectacions a vianants
4. Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5. Normes de manteniment i verificacions.
6. Entorn de treball i interferència d’activitats.
7. Equips de protecció individual.

FORMACIÓ PRÀCTICA
1. Presa de contacte amb l'equip de treball.
2. Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3. Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
4. Simulació de situacions de risc.
5. Resolució de casos pràctics
6. Emergències - PAS.

Formació realitzada d’acord amb l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i segons els criteris i continguts del RD 1215/97 i el II Conveni estatal de la industria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

Sessions

Inici: 15 de juliol 2020
Horari: 08:30 - 13:30
Ubicació: TARRAGONA
Inici: 15 de juliol 2020
Horari: 14:30 - 17:30
Ubicació: Carretera A7 qm 1151,4, 43480, VILA-SECA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres