SEGURETAT EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC

Personal que treballa amb risc elèctric
Durada
6 h
Modalitat
Lloc
Contingut del curs
RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS
1.1. Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió
1.2. Centres de transformació
1.3. Subestacions
1.4. Instal·lacions provisionals d'obra

2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
2.1. Identificació de riscos
2.2. Avaluació de riscos
2.3. RD 614/2001
2.4. Mitjans de protecció individual3. CONTACTES ELÈCTRICS ACCIDENTALS

4. PRIMERS AUXILIS

5. PRÀCTIQUES EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC
5.1. Preparació dels treballs en tensió i sense tensió
5.2. Elaboració dels treballs en tensió i sense tensió
5.3. Finalització dels treballs en tensió i sense tensió
5.4. Revisió Procediment/Pla de treball

Formació realitzada segons el RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A la PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC
A qui es dirigeix
Personal que treballa amb risc elèctric
Sessions

Sesión 1

Inici
17-09-2024
Horari
10:00 - 04:00
Ubicació
C. Salvador Espriu, 28, 43007, TARRAGONA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .