SEGURETAT EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC

TRABAJADORES QUE REALIZAN LOS TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO
Modalitat:
Durada:
6 h
Temàtica:
Lloc:
TARRAGONA
inscriure'm

Contingut del curs

RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS
1.1. Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió
1.2. Centres de transformació
1.3. Subestacions
1.4. Instal·lacions provisionals d'obra

2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
2.1. Identificació de riscos
2.2. Avaluació de riscos
2.3. RD 614/2001
2.4. Mitjans de protecció individual

3. CONTACTES ELÈCTRICS ACCIDENTALS

4. PRIMERS AUXILIS

5. PRÀCTIQUES EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC
5.1. Preparació dels treballs en tensió i sense tensió
5.2. Elaboració dels treballs en tensió i sense tensió
5.3. Finalització dels treballs en tensió i sense tensió

Formació realitzada segons el RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A la PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC

A qui s’adreça?

TRABAJADORES QUE REALIZAN LOS TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO

Sessions

Inici: 10 de setembre 2020
Horari: 08:00 - 14:00
Ubicació: C. Salvador Espriu, 28, 43007, TARRAGONA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres