Renovat l'espai Pimes del web de l'INSST

Quan: 14-09-2020
Categoria: Altres

Les Pimes tenen un paper fonamental en el creixement econòmic, la innovació i la integració social tant en l'àmbit nacional com europeu.

Tots a l'empresa tenen responsabilitats en prevenció de riscos laborals (PRL). No obstant això, l'empresari és el màxim garant que l'activitat laboral a l'empresa es desenvolupi en condicions de seguretat i salut. Això comporta el desenvolupament d'una sèrie d'actuacions preventives claus. La prevenció de riscos laborals ha d'estar organitzada i sistematitzada, a l'igual que qualsevol altre aspecte de l'activitat empresarial.
Assumir i liderar la gestió de l'activitat empresarial incorporant els aspectes preventius evitarà accidents de treball, malalties professionals, danys i pèrdues materials derivats d'errors o imprevistos.
Els comportaments segurs i saludables dels treballadors depenen en gran mesura de l'interès mostrat pels directius i comandaments en el compliment del que reglamenta i que els treballs es realitzin adequadament. Això repercuteix ineludiblement en la qualitat dels productes i processos, en la innovació i aportació d'idees de millora i, finalment, en l'eficiència i productivitat, factors d'excel·lència i de competitivitat.

Totes les empreses, independentment de la seva mida, tenen l'obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.

Entre aquestes obligacions es troben:

  • Organitzar la prevenció.
  • Comptar amb els treballadors.
  • Actuar davant els riscos.
  • Formar i informar els treballadors.
  • Avançar-se als riscos.
  • Tenir cura de la salut dels treballadors.
  • Investigar els danys per evitar la seva repetició.
  • Preveure l'actuació davant d'emergències.
  • Verificar que s'estan fent les coses bé.
  • Gestionar eficaçment la prevenció i documentar només el necessari.

En tots els casos és necessària la implicació de l'empresari en l'acció preventiva i la participació de tot el personal, el principal actiu de tota organització.

https://www.insst.es/materias/transversales/pymes

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres