REFIT - Major eficiència i eficàcia en la legislació de la UE

REFIT - Major eficiència i eficàcia en la legislació de la UE
Altres
Simplificar i abaratir la legislació
La UE advoca per una millora de la legislació, que es basa en proves concretes i en un procediment transparent que implica als ciutadans i a les parts interessades (per exemple, empreses, administracions públiques i investigadors) en tot el procés, per aconseguir una legislació més senzilla i més fàcil de comprendre, més eficaç, més eficient, així com que aportin als ciutadans, les empreses i la societat els beneficis esperats, reduint a el mateix temps la burocràcia i els costos.
Per a això disposa d'el programa d'adequació i eficàcia de la reglamentació de la Comissió Europea (REFIT)
REFIT es té en compte a l'hora d'elaborar els programes de treball anuals de la Comissió, a la qual presenten de noves iniciatives i una revisió de la qualitat de la legislació vigent de la UE.
Mitjançant avaluacions d'impacte, es valoren els possibles beneficis i l'estalvi de cada nova proposta. Les repercussions de la legislació de la UE s'analitzen mitjançant avaluacions retrospectives, i els punts de vista dels interessats es recullen a través de consultes.
La plataforma REFIT fa possible que les autoritats nacionals, els ciutadans i altres parts interessades participin en la millora de la legislació de la UE. Poden fer suggeriments sobre com reduir les càrregues reglamentàries i administratives de la legislació, suggeriments que després són analitzats per la mateixa plataforma REFIT i la Comissió.
La participació al REFIT; per transmetre a la Comissió del punt de vista sobre la legislació i les iniciatives vigents a través del formulari "Alleugerir la càrrega".
Quins aspectes li semblen enutjosos o enutjosos?   Què creu que pot millorar-se? 
Posteriorment es dóna una resposta directament o envien els seus comentaris a la plataforma REFIT per a un examen complementari.
 Font: Comissió Europea

Logo brand

.   .