RAPEX - Sistema d'alerta sobre productes perillosos

RAPEX - Sistema d'alerta sobre productes perillosos
Altres
La informació pública del RAPEX informa dels productes amb alerta de perill
La Unió Europea disposa disposa del sistema d'alerta ràpida RAPEX d'intercanvi d'informació entre les autoritats de consum dels països que formen part de la Unió, amb la finalitat de donar alerta sobre productes perillosos que representin un risc greu per a la seguretat i higiene de els consumidors.
El sistema RAPEX es va establir per la Directiva 2001/95 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels productes i pel Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes (articles 14, 15, 18 i 19).
L'objectiu de RAPEX és assegurar el ràpid intercanvi d'informació entre els Estats Membre i la Comissió sobre les mesures preses pels Estats Membre per prevenir, restringir o imposar condicions específiques en l'comercialització o ús del consum de productes per raons de risc seriós per a la salut i seguretat dels consumidors.
Una vegada que una autoritat encarregada del control de mercat de l'Administració de l'Estat adopta una mesura per limitar la comercialització d'un producte a causa del risc que pot presentar per als consumidors, es transmet aquesta informació a la resta d'estats. RAPEX, és el sistema encarregat d'aquesta funció a nivell de la Unió Europea, ja que s'encarrega del contacte entre un país i la Comissió Europea.

Logo brand

.   .