PRIMERS AUXILIS A L'ENTORN LABORAL
MÒD.1 - SITUACIONS DE RISC VITAL IMMINENT

Personal d'empresa format en primers auxilis
Durada
4 h
Modalitat
Temàtica
Contingut del curs
• Que són els primers auxilis i com s'espera que s'apliquin per part dels treballadors en l'entorn laboral
• Suport vital bàsic adults i ús de DEA
• Posició Lateral de seguretat (PLS)
• ICTUS• Obstrucció de la via aèria per cossos estranys en adults
• Grans hemorràgies
• Infart

PRÀCTICA

Simulacions integrades de Suport Vital Bàsic i DEA
Simulacions de situacions d'obstrucció de la via aèria tant en adults com nens
Casos pràctics simulats en el tractament de pacients amb un infart, ictus i hemorràgies greus.
A qui es dirigeix
Personal d'empresa format en primers auxilis

Logo brand

.   .