PRIMERS AUXILIS A L'ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA

Durada
5 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
CONTINGUT TEÒRIC_PRÀCTIC
• Que són els primers auxilis i com s'espera que s'apliquin per part dels treballadors de la indústria petroquímica
• Pauta general d'actuació davant un accidentat en relació a les seves tasques com a treballadors en la indústria petroquímica
• Suport vital bàsic adults i ús de DEA
• ICTUS
• Obstrucció de la via aèria per cossos estranys
• Hemorràgies• Lesions més habituals en el sector de la indústria petroquímica; identificació i abordatge inicial:
• Cremades
• Ferides
• Contusions dels teixits tous
• Traumatismes
• Primers auxilis psicològics
• Mobilització de fortuna: Arrossegament i agafadors de fortuna
•La farmaciola

Logo brand

.   .