El servei de prevenció de riscos laborals responsable, proper i equilibrat.