PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL

Totes les treballadores/ors en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Modalitat:
Durada:
2 h
Temàtica:
Lloc:
REUS
inscriure'm

Contingut del curs

MÒDUL 1
1.- Marc legal en prevenció de riscos laborals.
2.- Obligacions i drets dels treballadors en prevenció de riscos laborals; treballadors con sensibilitat especial.
3.- L'organització i integració preventiva de l'empresa. El Pla de Prevención
4.- L'Avaluació de Riscos Laborals del lloc de treball.

MÒDUL 2
1.- Definició de riscos específics del lloc de treball (segons avaluació de riscos del lloc de treball)
2.- Mesures preventives específiques en el lloc de treball.
3.- Riscos derivats de la utilització dels equips de treball, mesures de prevenció i protecció.
4.- Equips de protecció individual.
5.- Riscos i seguretat en el maneig de productes químics.
6.- Riscos ergonòmics en el lloc de treball: prevenció manipulació de càrregues, postures forçades i moviments repetitius
7.- Mesures de seguretat #Covid19
8.- Mesures en seguretat viària, emergències i primers auxilis (PAS).

Formació i informació en prevenció de riscos del lloc de treball, segons s'estableix en els art. 18 i 19 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals

A qui s’adreça?

Totes les treballadores/ors en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Sessions

Inici: 25 de octubre 2022
Horari: 15:00 - 17:00
Ubicació: Av. Sant Bernat Calbó, 33, 43205, REUS

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres