PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL

Totes les treballadores/ors en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Modalitat:
Durada:
2 h
Temàtica:
Lloc:
BARCELONA
inscriure'm

Contingut del curs

MÒDUL 1
1.- Marc legal en prevenció de riscos laborals.
2.- Obligacions i drets dels treballadors en prevenció de riscos laborals; treballadors amb sensibilitat especial.
3.- L'organització preventiva de l'empresa.
4.- El Pla de Prevenció i la seva integració a l'empresa.
5.- L'Avaluació de Riscos Laborals.

MÒDUL 2
1.- Riscos específics del lloc de treball.
2.- Mesures preventives específiques del lloc de treball.
3.- Riscos derivats de la utilització dels equips de treball, mesures de prevenció i protecció.
4.- Equips de protecció individual.
5.- Riscos i seguretat en el maneig dels productes químics.
6.- Mesures de seguretat #Covid19
7.- Mesures en seguretat viària, emergències i primers auxilis (PAS)

Formació e informació en prevenció de riscos del lloc de treball, segons l'establert en els art. 18 i 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

A qui s’adreça?

Totes les treballadores/ors en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Sessions

Inici: 1 de juliol 2020
Horari: 09:00 - 11:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres