OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS _ FORMACIÓ D'OFICI _CONVENI CONSTRUCCIÓ

Personal setor construcció
Durada
20 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.

2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.

5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
- Compliment operatiu i legal. Conceptes generals, responsabilitats i canals de consulta.

6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Neteja Copia el textContingut específic per a operadors d'aparells elevadors:

1. Definició dels treballs.
– Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre, grua mòbil autopropulsada, muntacàrregues, grueta, plataformes d'elevació mòbils, manipuladora telescòpica, etc.

2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Estrobat de la càrrega.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d'elevació, documentació, etc.
– Interferències entre activitats.
– Interferències amb altres màquines.
– Protocols d'actuació dels operadors en cas d'interferències.
– Senyalització.

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció
A qui es dirigeix
Personal setor construcció
Sessions

Sesión 1

Inici
25-07-2024
Horari
04:00 - 11:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 2

Inici
26-07-2024
Horari
04:00 - 11:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 3

Inici
29-07-2024
Horari
10:00 - 04:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .