OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Personal que treballa amb carretons elevadors
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1. Normativa de referència. Drets i obligacions.
2. Definició de l’equip i els treballs. Classificació.
3. Identificació de riscos i mesures preventives:
- Accessos.
- Normes de circulació
- Distàncies de seguretat, xocs, atrapaments i traumatismes
- Principis generals de càrrega, operacions de càrrega, descàrrega i transport.
- Pèrdua d’estabilitat de l’equip i/o la càrrega
- Elements de protecció i senyalització
- Actuació en cas de bolcada
- Afectacions a vianants
4. Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5. Normes de manteniment i verificacions.
6. Entorn de treball i interferència d’activitats.
7. Equips de protecció individual.
8. Resolució situacions de risc del lloc de treball.FORMACIÓ PRÀCTICA
1. Presa de contacte amb l'equip de treball.
2. Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3. Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
4. Simulació de situacions de risc.
5. Resolució de casos pràctics
6. Emergències - PAS.

Formació realitzada d’acord amb els criteris i continguts del RD 1215/97
A qui es dirigeix
Personal que treballa amb carretons elevadors
Sessions

Sesión 1

Inici
05-09-2024
Horari
10:00 - 03:00
Ubicació
Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Sesión 2

Inici
05-09-2024
Horari
04:00 - 07:00
Ubicació
Carrer Itàlia, 8, 43120, Constantí

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .