Medicaments per a la grip i refredat: "Conducció: veure prospecte"

Medicaments per a la grip i refredat: "Conducció: veure prospecte"
Altres
Els medicaments per a la grip i refredat (antigripals i anticatarrals), alguns poden afectar produint somnolència, que pot afectar la conducció.
Quan la conducció es realitza durant el treball, també s'ha de considerar per a la Prevenció de riscos laborals i és un dels continguts dins de la formació en seguretat viària o de conducció segura.
Demani sempre consell al seu metge o farmacèutic o altres professionals sanitaris si utilitzeu o utilitzarà algun d'aquests medicaments.
Quan prestar especial atenció?
• Al començament del tractament o davant d'un canvi en la dosi
• Quan es prenen diversos medicaments alhora: com més gran sigui el nombre de medicaments que es consumeixin a la vegada, més gran és la probabilitat d'experimentar efectes adversos i/o interaccions.
• Si es consumeix alcohol: s'ha d'evitar el consum d'alcohol mentre es prenen medicaments (i sempre eviti conduir després d'haver consumit alcohol).
• Si està cansat.
• Si és vostè una persona gran.
Què fer?
• Seguiu les instruccions d'administració del medicament que li ha indicat el professional sanitari. No deixeu de prendre la medicació pel seu compte i, si té qualsevol dubte, consulteu de nou.
• Observi l'efecte que el medicament li produeix: sent somnolència, debilitat, visió borrosa? Tingueu en compte com afecta el medicament a la seva capacitat per conduir; no deixi d'usar el medicament i no condueixi.
• Segons el tipus de medicació que estigui prenent, eviti conduir els primers dies del tractament o quan li modifiquin la dosi.
• Eviti prendre alcohol quan estigui prenent medicaments (i sempre eviti conduir després d'haver consumit alcohol).
• Prengui la medicació a la dosi i horari que li hagi indicat el professional sanitari.
• No s'automediqui.
• Si ha de conduir de forma habitual, indiqui-ho sempre perquè el professional mèdic pugui valorar la possibilitat de trobar el medicament que menys influeixi sobre la seva capacitat per conduir.
• Totes aquestes recomanacions són especialment importants si vostè és conductor professional.
Font: Document de consens sobre medicaments i conducció a Espanya: informació a la població general i paper dels professionals sanitaris
Ministeri de sanitat serveis socials i igualtat 2016

Logo brand

.   .