La prevenció necessita de l'esforç de tots, dia a dia

La prevenció necessita de l'esforç de tots, dia a dia
Altres
29 d'abril, després del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball
Ahir, 28 d'abril, es commemorava el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, però sempre hem de tenir una mirada al futur, ja que la prevenció de riscos laborals requereix una aplicació en continu, dia a dia.
La celebració d'un dia internacional d'un determinat tema es realitza per sensibilitzar, conscienciar, cridar l'atenció, i assenyala que hi ha un problema sense resoldre, un assumpte important i pendent en la societat. El que es pretén és crear sensibilització.
Tots els treballadors i treballadores, els comandaments i la direcció de l'empresa tenen funcions diàries relacionades amb la prevenció del risc laboral, ja sigui respecte al que es fa, el que es mana o organitza, pels recursos que es posen a disposició o amb l'estratègia d'empresa.
El tècnic de prevenció, en la seva funció d'assessorament a l'empresari, adopta un paper important en la promoció de la cultura preventiva, amb l'adequació específica a les necessitats concretes de l'empresa. Així mateix, la realimentació d'informació que rep, ja sigui dels controls periòdics o dels incidents que hagin succeït, motiva la realització de canvis i/o millores en l'activitat preventiva prevista, de manera que la prevenció de riscos laborals és dinàmica i ha de ser principalment proactiva.
El dia mundial és un impuls més dels que fan falta perquè la prevenció no decaigui durant els 365 dies de l'any.

Logo brand

.   .