La manipulació manual de càrregues

Quan: 27-10-2022
Categoria: Altres

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball

S'entén per manipulació manual de càrregues les activitats que impliquen l'aixecament, la col·locació, l'empenta, la tracció, el transport o el desplaçament d'una càrrega, efectuades per un o més treballadors.

La manipulació manual de càrregues pot causar:

 • trastorns acumulatius a causa del deteriorament progressiu del sistema musculoesquelètic per la realització contínua d'activitats d'aixecament i manipulació de càrregues, per exemple dolors dorsolumbars;
 • traumatismes aguts com a talls o fractures deguts a accidents.


Principals factors que intervenen:

La tasca

El risc de patir una lesió dʻesquena augmenta si la tasca:

 • és esgotadora, és a dir, es realitza massa sovint o durant massa temps;
 • implica l'adopció de postures o moviments forçats, per exemple inclinar o torçar el tronc, aixecar els braços, girar els canells o fer estiraments excessius;
 • inclou una manipulació repetitiva.


L'entorn

El risc de patir una lesió d'esquena pot augmentar si es donen les característiques següents de l'entorn de treball:

 • un espai insuficient per a la manipulació manual de càrregues pot induir a una postura forçada i afavorir un desplaçament perillós de la càrrega;
 • un sòl desigual, inestable o relliscós pot augmentar el risc daccident;
 • amb la calor, els treballadors se senten cansats i la suor dificulta el maneig de les eines, cosa que significa que cal exercir una força major; per contra, el fred entumeix les mans i dificulta la subjecció dels objectes;
 • una il·luminació insuficient pot augmentar el risc de patir un accident o obligar els treballadors a adoptar postures forçades per veure què estan fent.


Les persones

Alguns factors personals poden afectar el risc de patir lesions d'esquena:

 • la manca d'experiència, formació o familiaritat amb la feina;
 • l'edat: el risc de patir trastorns dorsolumbars augmenta amb l'edat i el nombre d'anys de treball;
 • la complexió física, com l'alçada, el pes i la força;
 • un historial previ de trastorns d´esquena.


L'anàlisi de com es desenvolupa l'activitat i l'avaluació del risc corresponent són necessàries per determinar les mesures preventives, més enllà de les normes bàsiques de moviment de càrregues. Tot adreçat, en conjunt, a la prevenció dels trastorns musculoesquelètics.

Font principal: EU-OHSA

 

Informació sobre la setmana (Accés aquí)

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres