Informació sobre la realització de proves relacionades amb la infecció pel virus SARS-CoV-2

 • Test PCR (Covid-19) – [PCR (Reacció en cadena de la polimerassa)]
  • És una prova que determina la presència primerenca de virus SARS-CoV-2 (material genètic) des dels inicis de la infecció, amb presa de mostra nasofaríngia (frotis; fosses nasals i gola). S'aconsella per confirmar o descartar la presència d'infecció.
  • Requereix una mostra obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat fins laboratori especialitzat per al seu processat.
  • Es disposa de resultats al cap de 24-48 hores. Requereix ser interpretat per un sanitari.
  • Resultats presentats com a positiu/negatiu. S'emet informe.
  • És una prova que determina anticossos, per extracció sanguínia. S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la infecció.
  • És més sensible i específic que el test ràpid d’anticossos.
  • No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici d’infecció.
  • La mostra requereix d’analítica de laboratori amb tècniques d'ELISA/CLIA.
  • Es disposa dels resultats en 48-72 hores.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.
  • És un test que determina la presència d’anticossos, amb una punció capil·lar (punxada al dit). S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la infecció.
  • No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici d’infecció.
  • Els resultats s’obtenen in situ en 15 minuts.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.
  • És una prova que detecta la presència de proteïnes virals (antígens) del virus SARS-CoV-2, amb presa de mostra a través de frotis nasal.
  • Requereix una mostra obtinguda per un professional sanitari.
  • Els resultats s’obtenen in situ en 15 minuts.
  • Resultats presentats com a positiu/negatiu. S'emet informe.

Cal dir que la prova diagnòstica en cap cas pot substituir les mesures preventives recollides en el PLA D'ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 de l'empresa.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres Proves COVID-19