Informació sobre la realització de proves relacionades amb la infecció pel virus SARS-CoV-2

 • Test PCR (Covid-19) – [PCR (Reacció en cadena de la polimerassa)]
  • És una prova que determina la presència primerenca de virus SARS-CoV-2 (material genètic) des dels inicis de la infecció, amb presa de mostra nasofaríngia (frotis; fosses nasals i gola). S'aconsella per confirmar o descartar la presència d'infecció.
  • Requereix una mostra obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat fins laboratori especialitzat per al seu processat.
  • Es disposa de resultats al cap de 24-48 hores. Requereix ser interpretat per un sanitari.
  • Resultats presentats com a positiu/negatiu. S'emet informe.
  • És una prova que detecta la presència de proteïnes virals (antígens) del virus SARS-CoV-2, amb presa de mostra a través de frotis nasal.
  • Requereix una mostra obtinguda per un professional sanitari.
  • Els resultats s’obtenen in situ en 15 minuts.
  • Resultats presentats com a positiu/negatiu. S'emet informe.
  • És una prova que determina anticossos, per extracció sanguínia. S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la infecció.
  • És més sensible i específic que el test ràpid d’anticossos.
  • No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici d’infecció.
  • La mostra requereix d’analítica de laboratori amb tècniques d'ELISA/CLIA.
  • Es disposa dels resultats en 48-72 hores.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.
  • És una prova que determina anticossos enfront la proteïna S del virus, per extracció sanguínia. S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la infecció per a la detecció dels anticossos provocats per qualsevol de les vacunes per SARS-CoV-2 a l'ús i per tant per conèixer la resposta immune d'una persona després de la vacunació.
  • És més sensible i específic que el test ràpid d’anticossos.
  • La mostra requereix d’analítica de laboratori amb tècnica CLIA.
  • Es disposa dels resultats en 48-72 hores.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.
  • És un test que determina la presència d’anticossos, amb una punció capil·lar (punxada al dit). S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per saber si s’ha passat o no la infecció.
  • No efectiu durant la primera setmana des d’un possible inici d’infecció.
  • Els resultats s’obtenen in situ en 15 minuts.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.
  • És un test que determina la presència d’anticossos enfront la proteïna S del virus, amb una punció capil·lar (punxada al dit). S’aconsella amb finalitats de cribratge o epidemiològiques per a la detecció dels anticossos provocats per qualsevol de les vacunes per SARS-CoV-2 a l'ús i per tant per conèixer si existeix resposta immune d'una persona després de la vacunació.
  • Els resultats s’obtenen in situ en 15 minuts.
  • Cal interpretació dels resultats per un sanitari. S’emet informe.

Cal dir que la prova diagnòstica en cap cas pot substituir les mesures preventives recollides en el PLA D'ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 de l'empresa.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres Proves COVID-19