Gels hidroalcohòlics; no exploten

Gels hidroalcohòlics; no exploten
Altres
La seva eficàcia radica en l'efecte de l'alcohol sobre els microorganismes (molts, no tots).
L'alcohol (etanol) és inflamable, amb un punt d'inflamació de 12 °C, és a dir, que a més de 12 ºC si se li acosta una flama podrà inflamar-se, encara que la seva Temperatura d'autoignició és de 400 °C, el que vol dir que perquè s'inflamés sol, sense necessitat d'una flama, ha d'assolir els 400ºC.
Les solucions hidroalcohòliques (en gel o no, normalment són barreges al voltant de 70% d'alcohol) són inflamables, però necessitaria una font d'ignició.
Com tot inflamable, la barreja dels seus vapors amb l'aire pot propiciar una atmosfera explosiva; que per deflagar o explotar també necessitaria d'una font d'ignició.
No és efectiu amb les mans brutes (o baixa molt la seva eficàcia).
Pot no ser efectiu si no s'aplica una quantitat suficient, normalment requeriria l'aplicació de 3-5 ml.
Les superfícies o mans tractades han de romandre humides pel producte durant un període mínim per a la seva eficàcia.
Temps de contacte mínim:
Bactericida (Bacteris estàndard): 30 segons
Fungicida (fongs): 30 segons
Micobactericida: 60 segons
Virucida (ex. Virus de la grip, coronavirus): 30 segons


En entorn sanitari s'empren alcohols de baix pes molecular: etanol o alcohol etílic i isopropanol o alcohol isopropílic (hi ha de més efectius, però també més tòxics). L'activitat sobre microorganismes depèn de la concentració de la mescla hidroalcohòlica, la gràfica d'eficàcia és una V invertida, de manera que el màxim d'eficàcia s'obté en la franja de 60-80%, ja que necessiten aigua per actuar.
Però no oblidem que el més efectiu és el rentat amb aigua i sabó, amb un bon assecat i, de tant en tant, una aplicació posterior de crema de mans. Les solucions hidroalcohòliques són més irritants i requereix alternar amb un rentat amb aigua i sabó.
Dins de les mesures administratives destinades a prevenir els comportaments de risc, és a dir per prevenir el contagi, es troba la formació en Seguretat i Salut Laboral en la qual sp|activa, com una acció especial de els nostres programes de formació, inclou informació com la d'aquest article en el nostre Curs de Prevenció de riscos laborals.
Nota: Els envasos han de portar el marcat d'acord amb el Reglament (CE), núm 1272/2008 "classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges"

Logo brand

.   .