El Brexit tindrà repercussió sobre la gestió de la seguretat de productes industrials

El Brexit tindrà repercussió sobre la gestió de la seguretat de productes industrials
Altres
El Brexit modificarà la forma actual d'adquisició de productes industrials al Regne Unit (per exemple, una màquina o equips de protecció individual)
El Regne Unit va presentar el 29 de març de 2017 la notificació de la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea. Això vol dir que, a menys que un acord de retirada estableixi una altra data, tota la llei primària i secundària de la Unió deixarà d'aplicar-se al Regne Unit a partir del 30 de març de 2019, i per tant, el Regne Unit es convertirà llavors en un "país tercer”.
L'afectació ha de ser tractada no només pels organismes públics, sinó també per les entitats privades que tinguin o hagin de tenir alguna relació comercial amb el Regne Unit.
Depèn de l'acord final de retirada a què s'arribi (i/o possibles períodes transitoris generals o d'aplicació en determinats casos), però s'haurà de tenir en compte la situació resultant quan s’adquireixin productes del Regne Unit, per exemple, una màquina o equips de protecció individual.
A partir de la data de retirada, un fabricant o importador establert al Regne Unit ja no serà considerat com un operador econòmic establert a la Unió.
Qui fins al moment fos un distribuïdor de productes del Regne Unit, passarà a ser un Importador (amb obligacions diferents de les d'un distribuïdor).
Si algú compra directament a un fabricant o importador establert al Regne Unit, també serà alhora un Importador (amb les obligacions que implica aquesta figura).
A més, no per a tots els productes, però per a determinats, la legislació requereix que hi ha un representant autoritzat i que estigui establert a la Unió, de manera que l'empresa fabricant o importador establert al Regne Unit haurà de nomenar-lo.
Per a algunes àrees de productes, la legislació de la Unió requereix la intervenció d'un tercer qualificat, conegut com a organisme notificat, en el procediment d'avaluació de la conformitat (per exemple: màquines, equips de protecció individual, ...), i aquests organismes han d'estar establerts en un Estat membre del la UE. Per tant, a partir de la data de retirada, els organismes notificats del Regne Unit perdran la seva condició d'organismes notificats de la UE.

Logo brand

.   .