Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022
Altres
Actuar junts per construir una cultura de seguretat i salut positiva
Donem difusió a la campanya que realitza l'OIT per al Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball 2022, que se celebra el 28 d'abril del 2022 i se centra en la participació i el diàleg social en la creació d'una cultura de seguretat i salut positiva.
La campanya de l'OIT emet la comunicació següent:
Durant la pandèmia de COVID-19, hem observat que comptar amb un sistema de seguretat i salut a la feina (SST) sòlid, que inclogui una participació efectiva dels governs, les empreses, els treballadors, els actors de la salut pública i totes les parts rellevants a nivell nacional i empresarial ha estat decisiu per protegir els entorns de treball i salvaguardar la seguretat i la salut dels treballadors.
Mitjançant un diàleg social eficaç, els governs i els interlocutors socials participen activament en totes les etapes dels processos de presa de decisions en matèria de SST. Presentan una especial importància des del desenvolupament i la revisió de la política de SST i els marcs normatius per abordar els reptes persistents i nous de SST fins a l'aplicació concreta al lloc de treball. El diàleg social no només contribueix a millorar les polítiques i les estratègies en matèria de SST, sinó que també és essencial per fomentar l'apropiació i el compromís, facilitant el camí per a la seva ràpida i més eficaç posada en pràctica.
Al lloc de treball, una cultura de SST sòlida és aquella en què tant la direcció com els treballadors valoren i promouen el dret a un entorn de treball segur i saludable. Una cultura de SST positiva es basa en la inclusió, mitjançant la participació significativa de totes les parts en la millora contínua de les condicions de seguretat i salut al lloc de treball.
En un lloc de treball amb una cultura de SST sòlida, els treballadors se senten còmodes plantejant les seves preocupacions sobre possibles riscos o perills per a la SST al lloc de treball i la direcció col·labora activament amb els treballadors per trobar solucions adequades, eficaces i sostenibles. Per això cal establir una comunicació oberta i un diàleg basat en la confiança i el respecte mutu.
Mentre seguim vivint una crisi sanitària mundial i ens enfrontem a riscos continus en matèria de SST al món del treball, hem de continuar avançant en la construcció d'una cultura de seguretat i salut sòlida a tots els nivells.
Font: ILO

Logo brand

.   .