Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2022
Altres
La prevenció requereix col·laboració
Quan l'OIT (Organització Internacional del Treball) llança el lema “Actuar junts per construir una cultura de seguretat i salut positiva”, reforça el plantejament que l'objectiu de la salut cobreix tots els àmbits en què vivim, els laborals, els públics i els privats.
Durant tot el ja llarg període de pandèmia per COVID-19 sp|activa, com a servei de prevenció aliè, s'ha coadjuvat de forma important en l'assessorament a l'empresari i als treballadors, amb accions tècniques i mèdiques, avaluant el risc, proposant mesures preventives, determinant accions per a treballadors vulnerables, gestionant casos i persones amb contacte estret, fent analítiques d'antígens o PCR, entre altres accions.
Aquesta situació viscuda, i en la que encara ens trobem, ha potenciat com és de promoure la integració eficaç de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de l'empresa, com a peça imprescindible perquè l'empresari, dins del seu deure protecció, garanteixi la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina, incloent-hi en aquest cas els de salut pública.
Per tot això, quan l'OIT emet el missatge “Actuar junts per construir una cultura de seguretat i salut positiva”, aboca a la participació i al diàleg social, i alhora dóna rellevància que es compti amb un sistema de seguretat i salut en el treball (SST) sòlid, buscant que no es perdi l'objectiu de la creació d'una cultura de seguretat i salut positiva, per la qual cosa és necessari que hi hagi una apropiació per totes les parts d'aquest esperit, així com un necessari compromís, condicions necessàries perquè es constati en el terreny pràctic.
Al lloc de treball, una cultura de SST sòlida és aquella en què tant la direcció com els treballadors valoren i promouen el dret a un entorn de treball segur i saludable. A més, en aquest entorn, els treballadors se senten còmodes tant per la prevenció ja implantada com per la seva participació plantejant les seves preocupacions sobre possibles riscos o perills per a la SST al lloc de treball, de manera que totes les parts col·laborin per trobar solucions adequades, eficaces i sostenibles. La prevenció requereix col·laboració.

Logo brand

.   .