Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2020 [OIT]

Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2020 [OIT]
Altres
Campanya de l'OIT "Aturem la pandèmia: la seguretat i salut en el treball pot salvar vides"
L'OIT ha reorientat la campanya d'aquest any, ja que reconeix el gran repte que enfronten els governs, empresaris, treballadors i totes les societats en el món sencer per combatre la pandèmia de COVID-19, de manera que el Dia Mundial de la Salut i Seguretat en el treball s'enfocarà en abordar el brot de malalties infeccioses a la feina, fent especial atenció a l'actual pandèmia de COVID-19.
Cita l'OIT que creix la preocupació pel continu augment de les infeccions per COVID-19 en algunes parts de món i per la capacitat de mantenir les taxes de disminució en altres. Els governs, els empresaris, els treballadors i les seves organitzacions s'enfronten a enormes desafiaments mentre tracten de combatre la pandèmia de COVID-19 i protegir la seguretat i la salut en el treball. Més enllà de la crisi immediata, també hi ha la preocupació de reprendre l'activitat de manera que es mantinguin els progressos realitzats en la supressió de la transmissió. El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball l'OIT el centrarà en abordar el brot de malalties infeccioses a la feina, centrant-se en la pandèmia de COVID-19. L'objectiu és estimular el diàleg nacional tripartit sobre la seguretat i la salut en el treball. L'OIT utilitza aquest dia per sensibilitzar sobre l'adopció de pràctiques segures en els llocs de treball i el paper que desenvolupen els serveis de Seguretat i Salut Laboral També es centrarà en el mitjà i llarg termini, incloses la recuperació i la preparació per al futur, en particular, la integració de mesures en els sistemes i polítiques de gestió de la Seguretat i Salut Laboral a nivell nacional i empresarial.
Dins de les mesures administratives destinades a prevenir els comportaments de risc, és a dir per prevenir el contagi, es troba la formació en Seguretat i Salut Laboral en a què sp | activa, com una acció especial de Els nostres programes de formació, ha posat a disposició un Curs de Prevenció de riscos laborals d'accés gratuït on line amb el títol de "riscos biològics. Exposició a nou coronavirus " ACCÉS

Logo brand

.   .