Dia Mundial de la Salut -7 d'abril-

Dia Mundial de la Salut -7 d'abril-
Altres
El 7 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Salut per commemorar l'aniversari de la fundació de l'Organització Mundial de la Salut en 1948.
La medicina del treball forma part del conjunt de les actuacions de la salut pública en matèria de protecció de la salut que van dirigides a la prevenció dels efectes negatius que diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones.
L'entorn en què es desenvolupa la vida humana no està constituït exclusivament pel medi natural, sinó que cal considerar també l'entorn socialment construït conformat per l'habitatge, el lloc de treball, el col·legi, els llocs d'oci, la ciutat en el seu conjunt i els estils de vida. Per això hi ha accions en matèria de salut laboral per aconseguir la millor prevenció de riscos en l'àmbit laboral, i en coherència amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i complementant-es facilita la promoció de la salut en aquest mateix àmbit.
La promoció i protecció de la salut laboral, així com la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, són una peça més de la salut pública.

Logo brand

.   .