Dia Mundial de la Salut

Dia Mundial de la Salut
És important treballar en medicina preventiva
Cada 7 d'abril, a nivell mundial, es commemora el Dia Mundial de la Salut, una data dedicada a destacar la importància de la salut i abordar els reptes que enfronta la humanitat en aquest àmbit vital. Aquest dia, establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1950, aquest any compleix el 75è aniversari, serveix per recordar que la salut és un dret fonamental de tots els éssers humans i que és essencial treballar en conjunt per garantir l'accés universal a serveis de salut de qualitat.
El passat recent de la pandèmia de COVID-19 va posar la salut a un primer nivell de les prioritats de les persones treballadores i, en conjunt, de tota la població, però quan aquesta pandèmia n'ha remès la virulència, la salut ja no s'ha mantingut com la primera prioritat i hi ha hagut una relaxació a nivells com abans de la pandèmia. La crisi sanitària global va posar en relleu la necessitat d'enfortir els sistemes de salut per fer front a emergències d'aquesta magnitud.
Aquest any, el tema del Dia Mundial de la Salut és “Construir un món més just i saludable”. Aquesta consigna ressalta la urgència d'abordar les disparitats en salut que persisteixen a tot el món. Per aconseguir un món saludable, és crucial abordar les desigualtats i treballar cap a sistemes de salut més inclusius i que s'abasti un espectre ampli dels entorns on es pot incidir en la salut com en l'educació, en la medicina preventiva més que en la pal·liativa o en la salut a l'entorn laboral.
Una part fonamental d'aquest esforç s'ha de dirigir a garantir que tothom tingui accés a serveis de salut, ja sigui laboral o extralaboral. A més, és fonamental promoure estils de vida saludables i fomentar la prevenció de malalties mitjançant l'educació i la sensibilització.
El Dia Mundial de la Salut també és una oportunitat per reconèixer la important feina i la dedicació dels professionals de la salut a tot el món. Des del personal mèdic i d'infermeria fins a qualsevol altra persona que actui en el camp de la protecció i promoció de la salut de les comunitats.
En última instància, el Dia Mundial de la Salut ens recorda que la salut és un dret humà fonamental que cal protegir i promoure en tot moment. Per construir un món més just i saludable, cal un compromís global i enfortir els sistemes de salut i promoure el benestar per a tothom. Aquest dia, renovem el nostre compromís de treballar junts cap a un futur on cada persona pugui gaudir d'una vida llarga, saludable i feliç.

Logo brand

.   .