Consells i recomanacions per a un desplaçament segur a la feina - Pandèmia de COVID-19

Consells i recomanacions per a un desplaçament segur a la feina - Pandèmia de COVID-19
Altres
Els desplaçaments; claus per al treball, claus per a la prevenció
Sempre que es pugui, prioritza les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres. Per aquesta raó, és preferible en aquesta situació el transport individual.
Si es va a la feina caminant, amb bicicleta o moto, no cal que es porti mascareta. Cal guardar la distància interpersonal quan es vagi caminant pel carrer.
Si s'ha de desplaçar en un turisme, s'han extremar les mesures de neteja de el vehicle i no viatjar més d'una persona per cada fila de seients mantenint la major distància possible entre els ocupants.
Si s'agafa un taxi o un VTC, només ha de viatjar una persona per cada fila de seients mantenint la major distància possible entre els ocupants.
En els viatges en autobús, en transport públic o autobús de l'empresa, metro o tren s'ha de guardar la distància interpersonal amb altres companys de viatge.
            En el cas dels autobusos públics, el conductor ha de vetllar perquè es respecti la distància interpersonal.
            És altament recomanable fer servir una màscara higiènica, no mèdica, si es va en transport públic.
D'acord amb la informació emesa pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a data 2020-04-29

Logo brand

.   .