Campanya Global "Vision Zero"

Campanya Global "Vision Zero"
Altres
sp.activa recolza i contribueix a difondre el missatge de la Campanya Global "Vision Zero", en la qual es transmet el missatge de que tot accident, malaltia o lesió produïdes en el treball són inevitables si s'adopten les mesures adequades en el seu moment L'enfocament de "Vision Zero" per a la prevenció integra les tres dimensions de seguretat, salut i benestar en tots els nivells del treball. Gràcies a la seva flexibilitat, "Vision Zero" és beneficiós per a qualsevol entorn de treball, empresa o indústria.
La campanya es va llançar a Singapur durant el Congrés Mundial sobre Seguretat i Salut en el Treball 2017 per l'Associació Internacional de la Seguretat Social (AISS).

Logo brand

.   .