C29) OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES

Personal que treballa amb plataformes elevadores
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1.Definició dels treballs.
– Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2. Tècniques preventives específiques*
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
emprats en l'activitat de l'ofici.

*Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Bolcada d'equip. Caiguda de materials sobre persones i/o béns. Cops contra objectes mòbils o immòbils.Atrapaments. Contactes elèctrics.Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.Definició de l'equip i dels treballs: classificació.Identificació de riscos i mesures preventives* Accessos.Normes d'utilització de l'equip.Normes de circulació.Distàncies de seguretat.Regles d'estabilitat.Elements de protecció.Senyalització.Mitjans auxiliars, equips intercanviables.Normes de manteniment i verificació.L'entorn de treball i interferència entre activitats.Equips de protecció individual.Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

FORMACIÓ PRÀCTICA
Presa de contacte amb l'equip de treball. Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables. Maneig segur de l'equip:• Comprovacions diàries i periòdiques.•Estabilitat de l'equip.• Moviments amb càrregues i en buit.• Treballs amb perills especials.• Maniobres segures.• Final de conducció i proveïment de carburant.Simulació de situacions de risc. Emergències – PAS.
A qui es dirigeix
Personal que treballa amb plataformes elevadores
Sessions

Sesión 1

Inici
27-09-2024
Horari
11:00 - 03:00
Ubicació
Crta. Santa Coloma, nº 11, 17003, GIRONA

Sesión 2

Inici
27-09-2024
Horari
05:00 - 09:00
Ubicació
CELRÀ

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .