C27) CONDUCTOR DE CARRETONS ELEVADORS

Operarios que utilitzen carretons elevadors
Modalitat:
Durada:
8 h
Temàtica:
Lloc:
BARCELONA
inscriure'm

Contingut del curs

1.Definició dels treballs.
– Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2. Tècniques preventives específiques*
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
emprats en l'activitat de l'ofici.

*Factors de pèrdua d'estabilitat del carretó elevador, pèrdua d'estabilitat de la càrrega, operacions de càrrega i descàrrega, transport de càrregues, riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives. Xocs contra objectes. Atrapaments. Traumatismes.

Normativa de referència. Drets i obligacions.Definició de l'equip i els treballs. Classificació.Identificació de riscos i mesures preventives*:Accessos.Normes de circulació.Distàncies de seguretat.Principis generals de càrrega.Pèrdua d'estabilitat de la càrrega.Elements de protecció i senyalització.Actuació en cas de bolcada. Mitjans auxiliars, equips intercanviables.Normes de manteniment i verificacions.Entorn de treball i interferència d'activitats.Equips de protecció individual.Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

PRÀCTICA: Contacte amb l'equip de treball.Preparació de l'equip per al treball,equips intercanviables.Maneig segur de l'equip:Comprovacions diàries i periòdiques.Estabilitat de l'equip.Moviments amb càrregues i en buit.Treballs perills especials.Maniobres segures.Simulació de situacions de risc.Resolució de casos pràctics.Emergències.PAS

A qui s’adreça?

Operarios que utilitzen carretons elevadors

Sessions

Inici: 26 de octubre 2022
Horari: 08:00 - 14:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA
Inici: 26 de octubre 2022
Horari: 09:00 - 10:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA
Inici: 26 de octubre 2022
Horari: 15:00 - 17:00
Ubicació: C/Mejía Lequerica, 22-24, 08028, BARCELONA

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres