ADR, més que europeu

ADR, més que europeu
Altres
ADR busca facilitar l'adhesió d'altres estats membres de les Nacions Unides
El dia 30 de setembre de 1957 es va fer a Ginebra l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), en el si de la CEPE i va entrar en vigor el 29 de gener de 1968 i Espanya es va adherir a l'ADR el 22 de novembre de a 1972.
El text de l'ADR consta de 17 articles i dos Annexos, A i B.
L'annex A conté totes aquelles accions necessàries per remetre una mercaderia abans de realitzar el transport en si mateix: classificació de la mercaderia, elecció dels recipients, generació de la documentació precisa, controls anteriors a la sortida de l'expedició, etc.
L'annex B es refereix a la circulació de el vehicle, conducció, elecció de el vehicle, elecció de conductor i equipament, entre altres.
Els Annexos A i B de l'ADR s'actualitzen mitjançant esmenes cada dos anys. (accés)
El ADR vigent actual és el de 2021 (Publicat al BOE Núm. 88 2021.04.13), aplicable a partir de l'1 de gener de 2021, tot i que permet que les matèries i objectes de l'ADR podran ser transportats fins al 30 de juny de 2021, de conformitat amb les disposicions de l'ADR aplicables fins al 31 de desembre de 2020.
El 28 d'abril de 2021se publica al BOE el Protocol d'Esmena del títol de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), en què es tracta que es modificarà el títol de l'Acord, de manera que quedi redactat de la manera següent: "Acord sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera". Es manté sense canvis la sigla "ADR"
Aquest canvi en el títol de l'acord es deu al fet que l'Acord està obert a l'adhesió no només per als països membres de la Comissió Econòmica per a Europa i els països admesos en la Comissió a títol consultiu, sinó també per als estats membres de les Nacions Unides que, sense ser membres de la Comissió, participen en el seu treball i la referència de "europeu" en el seu títol podria ser un obstacle per a l'adhesió d'estats que no siguin membres de la Comissió  Econòmica per a Europa.

Logo brand

.   .