13 de gener, Dia mundial contra la depressió

13 de gener, Dia mundial contra la depressió
Altres
Segons l'OMS, el 2050 la depressió serà el principal problema de salut a la població
La depressió és un trastorn mental, que es caracteritza per la presència de tristesa, pèrdua d'interès o plaer, sentiments de culpa o manca d'autoestima, trastorns del son o de la gana, sensació de cansament i manca de concentració, en conjunt, afecta negativament a com se sent, la manera com es pensa i com s'actua.
La depressió, l'ansietat, a més d'altres indicadors de mala salut mental, estan associats a l'exposició als riscos psicosocials que per la seva pròpia naturalesa afecten de manera important i global els processos d'adaptació de la persona i el sistema d'estabilitat i equilibri mental.
Els símptomes, que són diversos, no en tots els casos es presenten amb la mateixa intensitat o freqüència, per la qual cosa en els casos menys greus es podria confondre amb altres patologies o fins i tot passar desapercebut per a les persones més properes o en identificacions de risc.
L'estrès, inseguretat contractual, burnout, baixa satisfacció familiar i professional, nivells baixos de compromís amb l'organització, poca autonomia, conflicte de rol i altres factors, participen com a causes de la depressió.
A nivell preventiu, si es poden eliminar o disminuir aquests factors de risc, incloent-hi factors ambientals (entorn, il·luminació, soroll, neteja, ergonomia adequada, …), ajudarà a crear un entorn laboral mentalment sa ia prevenir possibles trastorns mentals.
Les avaluacions de riscos psicosocials ajuden a identificar entorns que podrien propiciar aquesta afecció, a més, la vigilància periòdica de la salut, amb la seva actuació directa sobre l'individu, participa a detectar necessitats de millora, si escau.
L'objectiu global és benestar físic i psicològic de les persones.

Logo brand

.   .