SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES (RECICLATGE)

Modalitat:
Durada:
4 h
Temàtica:
Lloc:
BARCELONA
inscriure'm

Contingut del curs

FORMACIÓ TEÒRICA
1.- Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.
2.- Definició de l’equip i dels treballs: classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
•Caigudes al mateix nivel, caigudes a diferent nivell, bolcada, caiguda de materials, cops contra objectes mòbils i immòbils, atrapaments, contactes elèctrics i altres.
• Accessos.
• Normes d’utilització de l’equip.
• Normes de circulació.
• Distàncies de seguretat.
• Regles d’estabilitat.
• Elements de protecció
• Senyalització.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5.- Normes de manteniment i verificació.
6.- L’entorn de treball i interferència entre activitats.
7.- Equips de protecció individual.
8.- Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l’equip de treball.
2.- Preparació de l’equip per al treball, equips intercanviables.
3.- Maneig segur de l’equip:
• Comprovacions diàries i periòdiques.
• Estabilitat de l’equip.
• Moviments amb càrregues i en buit.
• Treballs amb perills especials.
• Maniobres segures.
• Final de conducció i repostatge.
4.- Simulació de situacions de risc-Emergencies-PAS

Formació realitzada d’acord amb l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i segons els criteris i continguts del RD 1215/97 i el II Conveni estatal de la industria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

A qui s’adreça?

Formación reciclaje segun el convenio del metal para trabajos en industria También se puede utilizar este curso para reciclaje de trabajadores que no son del convenio del metal, en este sentido será necesario eliminar en el certificado está referencia.

Sessions

Inici: 25 de juny 2019
Horari: 09:00 - 13:00
Ubicació: